NAŠA PONUKA

Čistenie zámkovej dlažby

Čistenie zámkovej dlažby vysokotlakovým čističom
 

Obhliadka plochy u zákazníka

Bezplatná obhliadka plochy u zákazníka, dohodnutie termínu a rozsahu realizácie, cenová kalkulácia